Cene naših storitev so oblikovane na podlagi računovodske tarife Združenja računovodskih servisov pri GZS.

    V tekočem mesecu zaračunavamo strankam samo tiste storitve, ki smo jih dejansko izvršili.